เวอร์ชั่นปรกติ....
 
เวอร์ชั่นกล้ามมมม >< 
 
 
WIP

Oh no, did I get too close?

โอ ไม่นะ นี่ฉันเข้าใกล้ไปหรอ
Oh, did I almost see?

โอ นี่ฉันเกือบจะได้เห็นแล้วใช่มั้ย


What's really on the inside
สิ่งที่อยู่ภายใน

All your insecurities
ทุกเรื่องที่เธอไม่มั่นใจ

All the dirty laundry

ปมด้อยทุกๆอย่าง
Never made me blink one time

ไม่ได้ทำให้ฉันลังเลซักนิดเดียว

 

Unconditional, unconditionally
ไม่มีเงื่อนไข ไม่มีเงื่อนไข

I will love you unconditionally

ฉันจะรักเธออย่างไม่มีเงื่อนไข
There is no fear now

ไม่มีต้องกลัวนะ
Let go and just be free

ปล่อยตัวให้เป็นอิสระ
I will love you unconditionally

ฉันจะรักเธออย่างไม่มีเงื่อนไข

 

So come just as you are to me

อยู่กับฉันให้เธอเป็นตัวของตัวเอง
Don't need apologies

ไม่จำเป็นต้องขอโทษอะไร
Know that you are all worthy

ให้รู้ไว้ว่าเธอน่ะคู่ควร
I'll take your bad days with your good

ฉันจะรับทั้งวันร้ายๆของเธอไว้กับวันดีๆของเธอ
Walk through the storm I would

จะต้องเดินผ่านมรสุมฉันก็จะทำ
I do it all because I love you

ฉันทำได้ทุกอย่างก็เพราะฉันรักเธอ
I love you

ฉันรักเธอ

 

Unconditional, unconditionally
ไม่มีเงื่อนไข ไม่มีเงื่อนไข

I will love you unconditionally

ฉันจะรักเธออย่างไม่มีเงื่อนไข
There is no fear now

ไม่มีต้องกลัวนะ
Let go and just be free

ปล่อยตัวให้เป็นอิสระ
I will love you unconditionally

ฉันจะรักเธออย่างไม่มีเงื่อนไข

 

So open up your heart and just let it begin

เปิดใจแล้วปล่อยให้มันเริ่มต้น
Open up your heart and just let it begin

เปิดใจแล้วปล่อยให้มันเริ่มต้น
Open up your heart and just let it begin

เปิดใจแล้วปล่อยให้มันเริ่มต้น
Open up your heart

เปิดใจ


Acceptance is the key to be

การยอมรับ คือกุญแจในการมีชีวิต
To be truly free

มีชีวิตอย่างอิสระ
Will you do the same for me?

เธอทำให้ฉันได้มั้ย

 

Unconditional, unconditionally
ไม่มีเงื่อนไข ไม่มีเงื่อนไข

I will love you unconditionally

ฉันจะรักเธออย่างไม่มีเงื่อนไข
There is no fear now

ไม่มีต้องกลัวนะ
Let go and just be free

ปล่อยตัวให้เป็นอิสระ

'Cause I will love you unconditionally (oh yeah)

เพราะฉันจะรักเธอย่างไม่มีเงื่อนไข

I will love you

ฉันจะรักเธอ
I will love you

ฉันจะรักเธอ
I will love you unconditionally

ฉันจะรักเธอย่างไม่มีเงื่อนไข